Salesforce

Dutch Genealogy Terminology (Dutch to English)

« Go Back

Information

 
Article Body

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

 

 

 

A

aangenomen
naam
alias
aangetrouwderelated by marriage
aankondigingannouncement
aannemento adopt
aannemingconfirmation
aannemingsdagday of confirmation
aantal kinderennumber of children
aanvalstroke
aardrijkskundig
woordenboek
gazetteer
achteight
achtenswaardigrespectable, honorable
achtentwintigtwenty-eight
achtentwintigstetwenty-eighth
achterkleindochtergreat-granddaughter
achterkleinzoongreat-grandson
achternaamfamily name, surname, last name
achterneefsecond cousin (male)
achternichtsecond cousin (female)
achtsteeighth
achttieneighteen
achttiendeeighteenth
adelnobility
adellijknoble
aderlatingbloodletting
adresboekdirectory
advocaatnotary, lawyer
afkomstig van, -uitcoming from, native of
afkondigento post banns
afkondigingenproclamations, banns
afschrifttranscript
afstammeling in
rechte lijn
lineal descendant
afstammeling(en)descendant(s)
afstammingreeksancestral line
aktecertificate, deed, license
akte van overlijdendeath certificate
ald.(abbreviation for aldaar) at that place
aldaarat that place
algemeengeneral
alleensingle
ambtoffice
ambt.(abbreviation for ambtenaar) civil servant
ambtenaarcivil servant, official
anders genoemdalias, also known as
andersweersecond cousin
AprilApril
arbeiderlaborer
archiefarchive
audtantegrandaunt
AugustusAugust
avondevening
Avondmaalcommunion, sacrament
 

B

bakerdry nurse
bakkerbaker
bedelaarbeggar
bedrijfbusiness
begr.(abbreviation for begraven) buried
begraafboekregister of burials, cemetry registry book, records of the graveyard
begraafplaatscemetry, graveyard
begrafenisburial, funeral
begravenburied, to bury
behoeftigdenindigent
behorento belong to
beideboth
bejaardaged, old
bekendeacquaintance
belastingtaxation
belastingregisterstax rolls an registers
BelgiëBelgium
bemerkingremarks
benaderingapproximation
ber.(abbreviation for beroep) occupation, trade
beraatdagday of burial
bergmountain
berichtmessage
berichtenmessages
beroepoccupation, trade
beschrijvingdescription
besnijdeniscircumcision
bet-overgrootvader2nd great-grandfather
bet-over-over grootvader3rd great-grandfather
betuigingdeclaration
bevolkingpopulation
bevolkingregistercivil registers, census records
bewaarderwarden
bewijscertificate
bewijs van doopchristening certificate
bewijs van overlijdendeath certificate
bewijs van trouwenmarriage certificate
bgm.(abbreviation for bruidegom) bridegroom
bijl.(abbreviation for bijlage) addendum, appendix, annex
bijlageaddendum, appendix, annex
bijlagensupplemental documents
bijzitmistress
biografiebiography
bisdomdiocese
bloeimaandMay
boekbook
boerfarmer
boerenarbeiderfarmhand
boerenknechtfarm worker
boomtree
bosbaasforester
boschforest
boswachterforester
brd.(abbreviation for bruid) bride
broederbrother
broerbrother
broer of zussibling
broers en zussensiblings
bronsource
brouwerbrewer
brugbridge
bruidbride
bruidegombridegroom
buitenechtelijkillegitimate, extra-marital
burgelijke administraliecivil administration
burgelijke standcivil registration
burgemeestermayor
burgercitizen
burgerboekcitizenship book
burgerlijke ambtenaarcivil registrar
burgerlijke standcivil registration, civil administration
burgerschapcitizenship
buurmanneighbor
buurtschapneighborhood
 

C

ca.(abbreviation for circa) about
circaabout
 

D

d.t.b.(abbreviation for doop, trouw, begraaf) baptism. marriage, burial
d.t.b. registerschurch records, parish records
dagday
dag der begravenisburial day
dagelijksdaily
dagendays
daglonerday laborer
dagteekeningdocument date
dalvalley
datumdate
datum van publicatiedate of publication
DecemberDecember
deeddid
deelvolume
DeenDane
DeensDanish
DenemarkenDenmark
derdethird
dertienthirteen
dertiendethirteenth
dertigthirty
dertigstethirtieth
desof the
dg.(abbreviation for dag) day
diarreediarrhea
dienstservice
dienstbodeservant
dienstmeisjeservant girl
dienstsmeidmaid
dinsdagTuesday
dioceesdiocese
directe familieImmediate Family
dochterdaughter
domineeminister
donderdagThursday
dooddeath, dead
dood geborenstillborn
doodgravergrave digger
doodsaktedeath certificate
doopbaptism, christening
doop ceelcertificate of baptism
doop, trouw, begraafbaptism. marriage, burial
doopaktecertificate of baptism
doopboekbaptismal register, parish register
doopdagday of baptism
doopenchristened
doopgetuigesponsor
doopheffergodfather
doophefstergodmother
doopkindgodchild
doopmoedergodmother
doopregisterbaptismal register, parish register
doopsgezindeMennonite, Baptist
doopvadergodfather
dopento christen, baptize
dorpvillage
dr.(abbreviation for dochter) daughter
driethree
drieëntwintigtwenty-three
drieëntwintigstetwenty-third
druppedgout
DuitsGerman (language)
DuitserGerman (person)
DuitslandGermany
duizendthousand
duizendstethousandth
duplicaatduplicate
dysenteriedysentery
 

E

echtmarriage
echt kindlegitimate
echtbrekeradulterer
echtegenotewife
echteliedenspouses
echtgenoothusband
echtgenotewife
echtscheidingdivorce
echtverbintenismarriage
edelmannobleman
eenendertigthirty-one
eenendertigstethirty-first
eenentwintigtwenty-one
eenjarigannual
eergisterenday before yesterday
eerlijkhonest
eerstefirst
eertijdsformerly
eeuwcentury
eheliedenspouses
eigenaarproprietor
eigengeërfdefreeholder
elfeleven
elfdeeleventh
emigrantemigrant
emigranten registeremigration file
emigratie papierenemigration records
erfenisinheritance
evangelischevangelical
 

F

fabriekfactory, mill
familie lijstfamily group sheet
familieledenrelatives
familienaamsurname, family name
familie-wapencoat of arms
FebruariFebruary
feestdagfeast day, holiday
fichesindex cards
florijnguilder
Fr.d.d.(abbreviation for Franse datum ) French Republican Calender date
FrankrijkFrance
FransFrench
Franse datumFrench Republican Calender date
 

G

g.h.o.(abbreviation for geboorte-, huwelijks en overlijdensregisters) birth, marriage and death registers
geb.(abbreviation for geboren) born
geb.dat.(abbreviation for geboortedatum) date of birth
geboortebirth

geboorte-, huwelijks en
overlijdensregisters

birth-, marriage and deathregisters
geboorteaktecivil birth record, birth certificate
geboortebewijsbirth certificate
geboortedatumdate of birth
geboorteplaatsbirth place
geboortetijdtime of birth
geboortigborn at, native of
geborenborn, maiden name, née
gecr.(abbreviation for gecremeerd) cremated
gecremeerdcremated
ged.(abbreviation for gedoopt) baptized, christened
gedooptbaptized, christened
geelzuchtjaundice
geestelijkepriest, clergyman
geh.(abbreviation for gehuwd) married
gehuchthamlet
gehuwdmarried
geldmoney
gelijksame, alike, similar
gem.(abbreviation for gemeente) municipality or civil parish
gemeenschapcommunity, township
gemeentetown, municipality, parish
gemeenteraadslidcouncilman, town councilor
genaamtnamed
genealogiegenealogy, pedigree
generatiegeneration
gepensioneerdretired
ger.(abbreviation for gereformeerd) protestant
gerechtelijkcourt
gerechtshofjudicial court
gereformeerdeCalvinist Reformed
geringsmall
gesch.(abbreviation for gescheiden) divorced
gescheidendivorced
geschenkdeed, gift, present
geschiedenishistory
gesl.(abbreviation for geslacht) gender, sex
geslachtgender, sex
geslachtsboompedigree, family tree
gesn.(abbreviation for gesneuveld) be killed, fallen in battle
gesneuveldbe killed, fallen (in battle)
gest.(abbreviation for gestorven) died, deceased, passed away
gestorvendied, deceased, passed away
gestorven zonder nageslachtdied without issue
get.(abbreviation for getuige) witness
getuigewitness
getuigenchristening witness
getuigen (huwelijk)marriage witness
gewesenformer
gezamelijke verwantenrelated to
gezegendblessed, the deceased
gezinimmediate family
gezindheidreligious affiliation
gezinsbladfamily group sheet
gezinslijstfamily group sheet
gezweltumor
gezwollenheidswelling
gezworenejuryman, person under oath
gilde registersguild records
gisterenyesterday
godsdienstreligion
graafcount, earl
graafschapcounty, shire
grafgrave, tomb
grasmaandApril
grensgebiedborder, region
grondeigenarenproperty owners
groothandelaartrader, merchant
grootmoedergrandmother
grootoudersgrandparents
grootvadergrandfather
 

H

halfbroederhalf brother
halfbroerhalfbrother
halfzushalfsister
halfzusterhalf sister
handeltrade, occupation
handtekeningsignature
handwerksgezeljourneyman
heelall, whole, entire
heermaster, gentleman, Mr.
heerschappengentry, lords
herbergierinnkeeper
herdershepherd
herfstmaandSeptember
hertogduke
hertogdomduchy
hertoginduchess
hervormdeDutch reformed
HessischHessian
heuvelhill
hoerharlot
hoestencough
honderdhundred
hooimaandJuly
houtvesterforester
hsv(abbreviation for huisvrouw v) spouse of
huidziektemeasles
huishouse
huisgezinimmediate family
huishoudinghousehold
huislandhomeland
huisvrouwhousewife
huw.(abbreviation for huwelijk) marriage, wedding, wedlock
huwelijkmarriage
huwelijksaangiftenotification of (intended) marriage
huwelijksaangiftenmarriage intention
huwelijksafkondigingmarriage proclamation
huwelijksaktecivil marriage record
huwelijksbijlagenappendices to the marriage record, marriage supplements
huwelijksdagday of marriage
huwelijksfeestwedding
huwento marry
 

I

in levenliving
ing.(abbreviation for ingenieur) civil engineer
ingekommenarrival, immigration
ingenieurcivil engineer
ingezetenencitizen, occupants
inhoudcontents
inwonerinhabitant, citizen
ItaliaansItalian
ItaliëItaly
 

J

j. or jr.(abbreviation for jaar or junior) year or junior
j.d(abbreviation for jonge dochter) daughter, unmarried woman
j.m(abbreviation for jonge man) young man, unmarried man
jayes
jaaryear
jaarlijksannual, yearly
jagerhunter
JanuariJanuary
jarenYears
jichtgout
jonge dochterdaughter, unmarried woman
jonge manyoung man, unmarried man
jongelinga youth, unmarried man
jongenboy
jongsteyoungest
JoodJew
joodseJewish
juffrouwMiss, Madame
JuliJuly
JuniJune
 

K

kadasterland registry
kadastrale actecadastral records, registry of deeds,
kankercancer
karmancoachman
kasteelcastle
kath.(abbreviation for katholiek) catholic
keizerlijkempire, imperial
kerkchurch, parish
kerk meesterchurch warden
kerk voogtchurch warden
kerkboekparish register
kerkelijk ambtparish office
kerkeraadchurch-council
kerkeraads-handelingenchurch minutes
kerkgenootschapreligious affiliation
kerkhofchurchyard, cemetry, graveyard
kilstream, brook
kindchild
kinderenchildren
kinkhoestwhooping cough
klachtencomplaints
klapperindex
kledinghandelaarclothier
kleermakertailor
kleindochtergranddaughter
kleinkindgrandchild
kleinkinderengrandchildren
kleinzoongrandson
klompenmakerwooden shoemaker
knechtservant
koningking
koninginqueen
koninkrijkkingdom , royal
koopmanvendor
koperslagercoppersmith
kostersexton
kraambedchildbirth
kraamvrouwwoman in childbirth
kraamvrouwenkoortspuerperal fever
kramerpeddler
krampachtigconvulsions
krampencramps, convulsions
kuipercooper
kwaaldisease, complaint
kwaliteitstatus
kwartierancestor, quarter
kwartierdragerproband
kwartierstaatpedigree chart
 

L

lakenvollerclothier
landcountry
land verlatendemigrant
landbouwerfarmer
landgoed, landbezitestate
landkaartmap
landliedenfarmers
landmancottager, farmer
ldm.(abbreviation for lidmaat) churchmember
leefde inLived in
leeftijdage
leeftijd bij trouwenage at marriage
leerjongenapprentice
leerlingstudent, apprentice, pupil
lentespring (season)
lentemaandMarch
levenlooslifeless
levensverwachtinglife expectancy
leveriaatshuwelijkmarriage with the brother's widow
lidmaatchurchmember
lijkcorpse
lijnslagerrope maker
linnenweverlinen weaver
locatielocation
logementhouderinnkeeper
longontstekingpneumonia
longteringconsumption, tuberculosis
looiertanner
louwmaandJanuary
lutheraanLutheran
 

M

m.(abbreviation for mannelijk) male
maandmonth
maandagMonday
MaartMarch
makelaar registersreal estate registers
manman, husband
mannelijkmale
marktmarket
matigpoor
matrilineairmaternal line
mazelenmeasles
meerderjarigover legal age
MeiMay
meiertenant farmer, bailiff
meisjemaiden, girl
melkerijdairy
melkfabriekdairy
memorie van successieestate tax
metselaarmason, bricklayer
meubelmakerfurniture maker
middernachtmidnight
mijlmile
mijnwerkerminer
militairemilitary
minderjarigminor
mnd.(abbreviation for maand) month
moedermother
molenmill
morgenmorning
 

N

n.h.(abbreviation for nederlands hervormd ) Dutch Reformed Protestant
N.N.(latin abbreviation for Nomen Nescio) name unknown
n.v.t.(abbreviation for niet van toepassing) irrelevant, doesn't apply
naafter
naaisterseamstress
naamName
naaste verwantennext of kin
nabuurneighbor
nachtnight
nagelatenof the late
nageslachtposterity
nakomeling(e)descendant
ned.ger.(abbreviation for nederlands gereformeerd) protestant
nederlands gereformeerdprotestant
nederlands hervormdDutch Reformed protestant
neefcousin or nephew (male)
neffjenephew
negennine
negendeninth
negenentwintigtwenty-nine
negenentwintigstetwenty-ninth
negentiennineteen
negentiendenineteenth
negentigninety
negentigsteninetieth
negerNegro
nichtcousin or niece (female)
niet van toepassingirrelevant
nietsnothing
noemenchristened, to christen
nog levensurviving
Noor(s)Norwegian
noordnorth
NoorwegenNorway
notariele protocollennotarial records
notarisnotary
 

O

o.(abbreviation for onbekend) not known, unknown
omagrandmother
onb.(abbreviation for onbekend) not known, unknown
onbedegen overledenestateless
onbekendnot known, unknown
ondergetekendethe undersigned
ondertrouwpublication of the banns
ondertrouwbetrothal
onderwerpsubject
onderwijzerteacher
onderwijzeresteacher (female)
onecht kindillegitimate child
ongeh.(abbreviation for ongehuwd) unmarried, not married
ongehuwdunmarried, not married
ongehuwde staatsingle state
ongetrouwdunmarried
onmondigenminor
ontvangertax collector
oogstmaandAugust
oomuncle
oorkondenrecords, documents
oosteast
op hoge leeftijdat a great age
opagrandfather
opzieneroverseer
organisatieorganization, society
otr.(abbreviation for ondertrouw) publication of the banns
otr.(abbreviation for Ondertrouw) Publication of the banns
oudold
ouderdomage
oudersparents
oudoomgreatuncle
oudsteeldest
oudste man en vrouwoldest man and woman
oudtantegreat-aunt
overeenkomstcontract, agreement
overgrootmoedergreat-grandmother
overgrootvadergreat-grandfather
overl.(abbreviation for overlijden) death, decease
overledendied
overlijdendeath, died
overlijdensaktedeath certificate, civil death record
overlijdensdatumdeath date
ovl.(abbreviation for Overleden) Died
 

P

pachtertenant farmer, leaser
parentatiecommon descent
parenteeldescendants in both male and female line
parochieparish
parochieregistersparish registers
PasenEaster, Passover
pastoorpastor
pastorcatholic priest
patroniempatronymic
patroonemployer
peetgodfather, godparent, sponsor
peetoomgodfather
peettantegodmother
pensioneringretirement
pestplague, pestilence
petemoeigodmother
petengodparents
plaagplague, scourge
plaatsplace, town
plaats van overlijdendeath place
planterplanter, farmer
pokkensmallpox
PolenPoland, Poles
PoolsPolish
poortercitizen, freeman
poorterboekenburgher registers
poortersboekenburgher registers
post.(latin abbreviation for postuum) born after death of the father
postuumborn after death of the father
predikantminister, clergyman
prinsprince
prinsesprincess
profielprofile
prot.(abbreviation for protestant)
protestantprotestant
prov.(abbreviation for provincie) province
provincescounty
provincieprovince
 

R

r.k.(abbreviation for rooms katholiek) roman catholic
rechtsweerfirst cousin
registerregister, index
register van naamsaannemingRegister of name taking
rel.(abbreviation for relatie) relationship
relatierelationship
Rijksarchiefstate archive
rooms katholiekroman catholic
 

S

sch.(abbreviation for scheiding) divorce
scheidingdivorce
schoonmoedermother-in-law
schoonoudersparents-in-law
schoonvaderfather-in-law
schoonzussister-in-law
smidsmith
stadcity
stamboekenlineage books
stamboomfamily tree, pedigree
stamhouderson and heir
stamreeksmale line, line of descent
stiefmoederstepmother
stiefvaderstepfather
 

T

taallanguage
tanteaunt
ten doop heffento christen, baptize
testamenttestament, will
tr.(abbreviation for trouwen) marriage
tr.(abbreviation for trouwt) married
trouwmarriage
trouwaktemarriage certificate
trouwboekregister of marriages
trouwdagday of marriage
trouwtmarried
tussenvoegselname prefix
tweeling (s)twin(s)
typische gezinsgroottetypical family size
 

U

uitnodigingeninvitations
ungehuwedunmarried
 

V

v.(abbreviation for vrouwelijk) female
v.d.(abbreviation for voogd paterneel ) paternal tutor
v.m.(abbreviation for voogd materneel ) maternal tutor
vaderfather
vanof, from
van halve beddehalf-sibling
verhalenstories
verlovingbethrothal
Vertalingentranslations
verwantenrelatives
verwantschaprelationship
volkstellingcensus
volm.(abbreviation for volmacht) authorization
volmachtauthorization
vondelingabandoned child
vonnissentence (jur.)
voorbefore
voornaamfirst name, given name, Christian name
voornaam moedermother's given name
voornaam vaderfather's given name
voorvaderancestor, forefather
voorvoegselname prefix
vormselcatholic confirmation
vrouwwoman, wife, female
vrouwelijkfemale
 

W

wdnr.(abbreviation for weduwnaar) widower
wed.(abbreviation for weduwe) widow
weduwewidow
weduwnaarwidower
weekweek
wekenweeks
wk.(abbreviation for week) week
wonende teliving in
woonachtig teresident of
woonpl.(abbreviation for woonplaats) place of residence
woonplaatsplace of residence
workmanlaborer
 

Z

zelfmoordsuicide
zn.(abbreviation for zoon) Son
zonderwithout
zoonson
zuigelingbaby
zussister
zustersister
zwagerbrother-in-law
TitleDutch Genealogy Terminology (Dutch to English)
URL NameDutch-Genealogy-Terminology-Dutch-to-English
LanguageEnglish


Powered by